پنج‌شنبه 19 اسفند‌ماه سال 1389 ساعت 08:23 ق.ظ

رویائی وسحرآمیزولی... 

زیباترین تصویری که ازتو به یاددارم : 

طرح چهره ی توازپشت بخار دودآلودنفسهایت  

درروزهای سردزمستانیست 

حالا آن روزهاراخوب به یادمی آورم.دریکی ازهمین روزها 

بودکه وقتی به هم رسیدیم بهترمیتوانستم 

ازپشت بخارنفسایمان خوب نگاهت کنم 

رویائی وسحرآمیزترازهمیشه به 

نظرمیرسیدی  

ولی گوئی همه چیز برای ما 

میرفت به خانه ی واریخته ی نیمه ویرانی 

بدل شودکه گوئی ازآخرین تعمیرش یک ابدیت میگذرد 

بوی چیزی معمولی وهرروزه وکسل کننده ازآن به مشام میرسید 

که حتی تصورش حال آدم رامیگرفت نه مو به تن آدم سیخ میکرد 

نمیدانم درآن اوج شادی ودرک زیبائی تواین حس غریب 

ازکجابه من دست داده بودحس میکردم زمان دست  

سنگین هزارساله اش راروی این خانه گذاشته 

واین سبب شده بامش فروریزددروپنجره  

هایش کژومعوج شوندوبه شکل 

آدمهای مفلوج جنگی 

درآیند 

که تازه هنگام خروج ازبیمارستان فهمیده اند 

چه به سرشان آمده.این بودکه ازهمان 

لحظه دلم برای تو وخودم 

سوخت

del.icio.us  digg  newsvine  furl  Y!  smarking  segnalo