چهارشنبه 16 دی‌ماه سال 1388 ساعت 11:02 ب.ظ

تصویردوم 

چیزی ازآشنائیمان نمیگذشت که 

روزی به تو  

گفتم : 

(همه ی کوششم اینست تا به تصویر دوم تو برسم ) 

گفتی : 

(مگرآدمی چندتصویردارد؟

گفتم: 

(اگر بینش غرب وشرق عالم با هم هزاران اختلاف داشته باشند 

درین مورد بخصوص که آدمی دوتصویردارد 

باهم توافق دارند

گفتی: 

چه تفاوتی بین تصویراول ودوم وجودارد؟

گفتم : 

(تصویراول همان احساسیست که باراول ازدیدن کسی حاصل میشود 

به نظر زشت یا زیباخوش خلق ترسناک ویا...به نظرمیرسد. 

درستی یانادرستی این احساس 

دردیداراول معلوم نیست ولی تصویردوم با گذرزمان 

به صورت قطعات یگ پازل کشف میشوند 

که ازکنارهم قرارگرفتن آنهاتصویری به دست می آید 

که به حقیقت نزدیک تراست

میدانی گذرزمان این خوبی را داردکه چون زندان یا سفر 

ازهرکسی تصویرعریانش رامقابلت میگذارد 

حالاما نه تنهاتصویرنخست بلکه تصویردوم خودرا مقابل دیگری 

 عریان گذاشته ایم.ازاینکه عریان دیده میشوی 

شرمسارنیستی؟ 

دلم برایت میسوزد!

del.icio.us  digg  newsvine  furl  Y!  smarking  segnalo