جمعه 18 بهمن‌ماه سال 1387 ساعت 12:11 ق.ظ

معنای شان وبرکت موجودبی آبروئی که "آدم"نامیده میشود

یادت هست دست "یارو"راگرفتی آوردی جلومن که بگوید:

"آثارصادق هدایت آدمهارا وادار به خودکشی میکند!"

یادت هست با چه دل زدگی نگاهی تحقی آمیز به او انداختم وگفتم:

"تو  ازباغ ودرخت چه دانی هالو!

توکه بایاس باداس سخن میگوئی!"

تو کجا وشناخت ادبیات کجا؟علت خودکشی چه ارتباط به هدف ادبیات دارد ببو!!!؟؟؟

پس اگر ابلهی خودرا از پشت بام بلندی انداخت وکشت باید تقصیررا به گردن پشت بام بیندازیم ودردادگاه ها به جای مجرم چاقوهارا محاکمه کنیم؟؟؟!!!

جوجه تو کجا وهنر کجا؟؟؟!!!خیام،کافکا،هدایت وونگوگ بودونبودشان درایت جهان نمیتواندیکسان انگاشته شود وجود چنین کسانی درجمع آدمیان که خروارخروارمی آیندومیروندمعنای شان وبرکت موجود بی آبروئیست که آدم نامیده میشود که تو یکی ازآنهائی!!!"

یتدت هست وقتی دُمبش!!!را گذاشت روی کولش ورفت تو چقدر خوشحال شده بودی؟؟؟!!!حالا چی چهچیز هائی تورا خوشحال میکند؟؟؟دلم حقیقتا برایت میسوزد

del.icio.us  digg  newsvine  furl  Y!  smarking  segnalo