پنج‌شنبه 21 شهریور‌ماه سال 1387 ساعت 04:57 ب.ظ

بازهم تو!

یادت هست بالاخره گفتی:"دردوستی باتوکم آورده بودم بقیه‌ همه طفره رفتن بود!"گفتم من ازتوگله ای ندارم آدمهاهرکدام تاجائی باهم همراهی میکنندسرانجام یایکی پاکندمیکندیادیگری تندوهرکس به راه خودمیرود!"گفتی:"توبه هرراهی بروی نگاه مرابه دنبال خودمیکشی واین رنج آوراست"گفتم:"رنج درزندگی تنهانصیب ِغیرقابل تغییرآدمیست چون تونمیتوانی کسی رابیابی که چشمش به دنبال کسی نباشد"راستش رابخواهی امروزدل اندروای شده ام من هم دلم به دنبال کسیست اینهمه من برای تودل سوزانده ام نوبتی هم باشدنوبت توست که برایم دل بسوزانی اینکاررامیدانی ویاطبق معمول کارت اینست که دلهارابسوزانی؟

del.icio.us  digg  newsvine  furl  Y!  smarking  segnalo